Rượu Rồng linh vật - Kim Long Cát Tường - ROYAL RICH XO GOLD 23K

Rượu Rồng linh vật - Kim Long Cát Tường - ROYAL RICH XO GOLD 23K